PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG BT.PERFECT

(Phụ lục này là một phần không thể tách rời khỏi hợp đồng số: …../2018/HĐNT giữa:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP BẢO THẮNG

Đại diện bởi: Ông  Phạm Minh Thành               Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Tầng 6, Số 174 Đường Nguyễn Tuân – Thanh Xuân- TP Hà Nội

Điện thoại:        02432008429                              Di động: 0916838154

Mã số thuế: 0107886172

Tài khoản số: 020049779888

Tại ngân hàng: Sacombank – CN Thủ Đô – PGD Phan Đình Phùng

Tài khoản số: 1302201047246

Tại ngân hàng: Agribank – CN Trung Yên

Bên B:

Đại diện bởi:

Chức vụ:                                                                                           Đại diện nhà phân phối

Mã số thuế:

Tài khoản số:

Tại ngân hàng:

Địa chỉ:

Điện thoại: ………………………            Di động:

4.1.  Hỗ trợ vận chuyển từ bt.perfect:

Mức hỗ trợ Khoảng cách Tổng giá trị đơn hang
100% 200km – 500km 100 triệu trở lên
100% 50km – 200km 50 triệu trở lên
100% <50km 20 triệu trở lên
2% Doanh thu của đơn hàng Đơn hàng không đủ điều kiện hỗ trợ 100%

– Hình thức quy đổi: 01 thùng 20kg, 22kg hoặc 24kg = 01 đơn vị, 02 thùng 10kg = 01 đơn vị (04 lon 6kg hoặc 5kg ) = 01 đơn vị, 20 lon 1kg = 1 đơn vị, 01 bao bột bả = 1 đơn vị.

4.2. Chi phí đổi trả hàng:

– Bên A cho bên B đổi hoặc trả hàng định kỳ 01 năm 01 lần và vào ngày 30 tháng 03 hàng năm . Khi đổi hoặc trả lại hàng (không do lỗi của nhà sản xuất) bên B phải chịu chi phí xử lý 20% giá trị hàng hóa và toàn bộ  chi phí vận chuyển phát sinh .

4.3. Hạn mức dư nợ;

– Bên B đặt tiền  cho Bên A đơn hàng đầu tiên là: 100% giá trị đơn hàng.

Công nợ tổng các đơn hàng trong tháng( tính đến ngày 30 hoặc 31 hàng tháng) tối đa không vượt quá 20% giá trị tiền chuyển hàng của đơn hàng đầu và không vượt quá: ……………………………VNĐ( Bằng chữ: ……………………………………………….). Nếu vượt quá số tiền trên thì bên B sẽ phải nộp tiền cho bên A trước khi đặt hàng.

– Các đơn hàng tiếp theo chuyển tiền trước khi nhận hàng theo giá trị đơn hàng của Bên B đặt hàng.

– Hết ngày 30 hoặc 31 hàng tháng bên A và bên B chốt công nợ, bên B phải thanh toán cho bên A toàn bộ công nợ đã phát sinh trong tháng đó. Thời hạn thanh toán là ngày 08 của tháng kế tiếp.

Ghi chú: Toàn bộ các khoản hỗ trợ vận chuyển, thưởng…(nếu có) sẽ được cộng dồn và tính 1 lần vào ngày cuối tháng, giảm trừ vào công nợ của tháng đó.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Facebook Comments