PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG BT.PERFECT

(Phụ lục này là một phần không thể tách rời khỏi hợp đồng số: …../2018/HĐNT giữa:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP BẢO THẮNG

Đại diện bởi: Ông  Phạm Minh Thành               Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Tầng 6, Số 174 Đường Nguyễn Tuân – Thanh Xuân- TP Hà Nội

Điện thoại:        02432008429                              Di động: 0916838154

Mã số thuế: 0107886172

Tài khoản số: 020049779888

Tại ngân hàng: Sacombank – CN Thủ Đô – PGD Phan Đình Phùng

Tài khoản số: 1302201047246

Tại ngân hàng: Agribank – CN Trung Yên

Bên B:

Đại diện bởi:

Chức vụ:                                                                                           Đại diện nhà phân phối

Mã số thuế:

Tài khoản số:

Tại ngân hàng:

Địa chỉ:

Điện thoại: ………………………            Di động:

  1. Chính sách thương mại của sơn bt.perfect:

5.1. Chiết khấu cố định:

Bên A tính chiết khấu cố định 45% Trừ trực tiếp trên báo giá theo bảng giá bán lẻ của Công ty áp dụng cho nhà phân phối.

5.2. Thưởng bổ sung:

5.2.1 Thưởng tháng:

Sau khi thưởng đơn hàng đầu dành cho Npp mới mở, các đơn hàng phát sinh tiếp theo sẽ được tính thưởng như sau:

STT Doanh thu trong tháng Mức thưởng Ghi chú
1 Từ 100 triệu – Dưới 300 triệu VNĐ 12%
2 Từ 300 triệu – Dưới 600 triệu VNĐ 15%
3 Từ 600 triệu – Dưới 900 triệu VNĐ 18%
4 Từ 900 triệu –  1,5 tỷ VNĐ 20%
5 Trên 1,5 tỷ VNĐ 23%

5.2.2 Thưởng năm:

– Nếu Bên B đạt chỉ tiêu doanh số kế hoạch năm 2018 thực hiện công nợ đúng thời hạn theo quy định của công ty sẽ được nhận thêm một khoản thưởng năm. Ngay khi Npp hoàn thành chỉ tiêu doanh số cam kết, Npp sẽ được nhận ngay phần thưởng là chuyến du lịch theo giá trị tương đương hoặc giảm trừ công nợ cho tháng tiếp theo.

 

STT Doanh thu năm Npp đăng ký Mức thưởng Ghi chú
1 Trên 600 triệu – 900 triệu VNĐ 6%
2 Trên 900 triệu  – 1,5 tỷ VNĐ 8%
3 Trên 1,5 tỷ VNĐ – 2 tỷ VNĐ 10%
4 Trên  2 tỷ VNĐ 14%

 

– Đại lý có nhân viên của công ty hỗ trợ, phần doanh số của nhân viên công ty bán hỗ trợ đại lý được cộng vào doanh số của đại lý. Khi đại lý chỉ đạt chỉ tiêu doanh số kế hoạch năm 2018 và thực hiện công nợ đúng thời hạn theo quy định của công ty ( cụ thể phải hoàn thành công nợ

trước 31/12/2018). Và chỉ được nhận một mức thưởng duy nhất, trong trường hợp đạt cả 4 mức thì chỉ nhận một mức cao nhất.

– Những Npp có Đại lý cấp 2, khi ký hợp đồng phân phối sản phẩm hàng hóa chỉ được ký hợp đồng áp dụng từ mức 5 trở lên( tức là doanh thu năm Npp đăng ký tối thiểu là 900 triệu đồng). Các đại lý do Npp mở ra vẫn được hỗ trợ: Biển hiệu, cây màu, bảng màu, bảng giá theo qui định của bên A.

Các chương trình khuyến mại tháng sẽ có thông báo bằng văn bản cụ thể trước ngày 5 của tháng kế tiếp.

Ghi chú: Toàn bộ các khoản hỗ trợ vận chuyển, thưởng…(nếu có) sẽ được cộng dồn và tính 1 lần vào ngày cuối tháng, giảm trừ vào công nợ của tháng đó.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Facebook Comments